Właściciel firmy Adviseon poprzez którą kieruje prywatnym holdingiem PCH Capital. Należąca do niego grupa kapitałowa kontroluje giełdowe fundusze private equity Runicom, Futuris, Equitier i PCH Venture.

Adviseon zarządza majątkiem funduszy private equity oraz ich spółkami portfelowymi wykorzystując wieloletnie doświadczenie zaangażowanych specjalistów na prywatnym i publicznym rynku kapitałowym w zakresie doradztwa finansowego, zarządzania strategicznego, operacyjnego oraz nadzoru właścicielskiego, a także kompetencje branżystów do budowania i rozwoju spółek portfelowych.

Wartość grupy PCH Capital budowana jest w oparciu o spółki portfelowe giełdowych funduszy inwestujących w IT, internet, mobile oraz usługi finansowe.

Grupa PCH Capital poprzez swoje firmy inwestycyjne posiada znaczące pakiety akcji w kilkudziesięciu spółkach publicznych i niepublicznych.

PCH Capital jest podmiotem dominującym wobec działających na rynku usług finansowych spółek i grup kapitałowych: spółki zarządzajacej ogólnopolską siecią sprzedaży rozwiązań finansowych Family Brokers, grup świadczących usługi pozabankowe - Creditia, Futuris Money i Expertian oraz podmiotów oferujących zarządzanie i windykację wierzytelności - Debt One, Direct Debt Contact i Cashback. Jest również znaczącym akcjonariuszem w giełdowym Aforti Holding posiadającym lidera wśród biur maklerskich na rynku obligacji korporacyjnych Invista Dom Maklerski, kantor internetowy Aforti Exchange i firmę pożyczkową dla mikroprzedsiębiorców Aforti Finance.

PCH Capital posiada również znaczący udział w kapitale notowanego na GPW technologicznego holdingu ceramicznego Indygotech Minerals inwestującego w innowacyjne projekty o bardzo wysokim potencjale wzrostu, w podmioty wdrażające najnowocześniejsze wysokie technologie przemysłowe Electroceramics, LZMO i Baltic Ceramics Investments. Firmy te pozyskały dotacje celowe na wsparcie wynalazków, wdrożenie technologii, przygotowanie produkcji i wprowadzenie produktów na rynek w wysokości ponad 70.000.000,00 zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W ramach działalności doradczej PCH Capital dysponuje podmiotem świadczącym usługi księgowe PCH Corporate Finance oraz przy pozyskiwaniu kapitału i relacjach inwestorskich Equitier Partners, Nevius i Attentia.
W pierwszym półroczu 2015 roku inwestorzy zidentyfikowani przez Grupę Kapitałową Equitier objęli obligacje korporacyjne w ofertach organizowanych przez emitentów o łącznej wartości nominalnej ponad 13.200.000,00 zł, a w samym lipcu 2015 roku ponad 3.500.000,00 zł.

Giełdowe fundusze kontrolowane przez grupę PCH Capital zakończyły szereg udanych projektów inwestycyjnych osiągając ponadprzeciętne stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Wyjścia z inwestycji dokonywane były poprzez rynek regulowany GPW (Betacom z zyskiem 130%), rynek alternatywny Newconnect (Telgam z zyskiem 84%), sprzedaż inwestorowi (Paymax z zyskiem 150%, Outpost24 z zyskiem 50%).

Firmy z portfela funduszy takie jak giełdowe eo Networks, Netwise, czy Tequila Mobile były wielokrotnie wyróżniane przez Deloitte Technology Fast 50 jako najszybciej rozwijające się w Europie.

Bardzo dynamiczny rozwój spółek technologicznych, w których udziały ma grupa PCH Capital opiera się na strategicznych aliansach z zagranicznymi partnerami. Firma Netwise jako czołowy integrator CRM w Europie podpisała umowę z brytyjskim dostawcą usług IT Lanway wchodząc tym samym na rynek angielski, a spółka MGM Systems z niemieckim TBCS IT Gmbh stając się oficjalnym partnerem firmy na Rosję i Ukrainę.

W portfelu inwestycyjnym Piotra Chmielewskiego znajduje się również firma rekrutacyjna People specjalizująca się w kompleksowej rekrutacji i doradztwie personalnym. W listopadzie 2013 partnerem firmy w obszarze executive search została globalna firma Horton International wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych działająca w 26 krajach.

Przedsięwzięcia biznesowe tworzone przez Piotra Chmielewskiego są zarządzane, nadzorowane oraz wspierane przez wiele znanych i powszechnie uważanych za autorytety osób ze świata biznesu i finansów w Polsce.

Jego przedsiębiorczość i inicjatywę doceniają branżowe miesięczniki gospodarcze FORBES oraz MANAGER MAGAZIN.

W 2013 roku magazyn SUKCES umieścił Piotra Chmielewskiego na liście 500 największych przedsiębiorców w Polsce.

Do jego wielkich pasji należy sport. W 1991 roku Piotr Chmielewski z Robertem Syczem, późniejszym dwukrotnym Mistrzem Olimpijskim (2000, 2004) i dwukrotnym Mistrzem Świata (1997, 1998), zdobyli tytuł Mistrza Polski w wioślarstwie.